Linkedin Kristien Vanderheiden

Nieuws in de kijker

Nu het decreet integrale jeugdhulp van 12 juli 2013 op 1 maart 2014 volledig in werking is gestreden zijn er binnen het jeugdbeschermingsrecht vele wijzigingen te melden. Lees meer...

Op 26 april 2012 werd er een wetsvoorstel ingediend betreffende de rechtstreekse invordering en het retentierecht van takeldiensten. Lees meer...

De Senaat nam op 3 mei 2012 een wetsvoorstel aan inzake de vereenvoudiging van de procedure bij de adoptie van een tweede kind. Lees meer...

Bent u gedagvaard?, Heeft u een geschil met uw buren?, Wenst u te scheiden?, Had u een arbeidsongeval maar verloopt de administratieve afhandeling niet naar wens?, Werd u slachtoffer van een misdrijf?, Bent u gekwetst geraakt in een verkeersongeval?, . in al deze situatie kan de raad en bijstand van een advocaat van pas komen.

Meester Kristien Vanderheiden is gevestigd in de Naamsestraat te Leuven en maakt deel uit van de advocatenassociatie Dikaios. U kan er terecht voor adviesverlening en juridische bijstand inzake huurovereenkomsten, privacywetgeving, koopcontracten, arbeidsrecht, schenkingen, personen- en familierecht, strafrecht, verkeersrecht, vreemdelingenrecht, enz.